Bahçe Bitkileri Bölümü / Hakkımızda          Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 1982 yılında lisans öğrenimine başlamıştır. Bahçe Bitkileri Bölümü eğitim-öğretimin yanında meyvecilik, sebzecilik, bağcılık ve süs bitkileri konularında bölge ve ülke tarımına katkı sağlamak üzere projeler geliştirmektedir.

          Bünyesinde 9 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent ve 5 araştırma görevlisi yer almaktadır. Bölüm çalışmalarında ve eğitim-öğretim amaçlı olarak kullanılmakta olan meyvecilik laboratuarı (1 adet), sebzecilik laboratuarı (1 adet), süs bitkileri laboratuarı (1 adet) ve mantar üretim laboratuarı (1 adet) olmak üzere toplam 4 adet laboratuarı bulunmaktadır. Ayrıca arazi uygulamalarının yürütülebilmesi için 6 farklı bölmeli 169 m2 cam sera (fizyolojik çalışmalar için), 12 adet 120 m2’lik plastik sera (3 âdeti polikarbonat örtülü), 1 adet Süs bitkileri serası (160 m2’lik nem-sıcaklık ve sulama kontrollü), 1 adet 130 m2’lik çoğaltma amaçlı cam sera (otomatik havalandırma sistemi, otomatik alttan ısıtmalı ve mistleme sistemine sahip fide ve fidan çoğaltma amaçlı cam sera), 6 dekar bağ ve farklı meyve türlerinden oluşan (elma, kestane, kivi, böğürtlen, ahududu, güzyemişi, maviyemiş vb...) meyve bahçeleri mevcuttur.

          Bahçe Bitkileri Bölümünde asma, değişik meyve ve sebze türleri ile süs bitkilerinin yetiştirme teknikleri, çoğaltılması, ıslahı, biyoteknolojisi, fizyolojisi ve hasat sonrası fizyolojisi konularında eğitim ve araştırmalar yapılmaktadır. Bölüm öğretim üyeleri değişik sebze, meyve, bağ ve süs bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı, örtü altında topraksız ve organik yetiştiricilik, bitki fizyolojisi, hasat sonu fizyolojisi, sebze tohumculuğu ve biyoteknoloji konularında uzmanlaşmışlardır. 1987-88 eğitim ve öğretim yılından itibaren Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalında yüksek lisans ve doktora eğitimi yaptırılmaya başlanmıştır.
 
DEPARTMENT OF HORTICULTURE

          Undergraduate education began in 1982 at the Department of Horticulture.  Because of contributing to agriculture of region and country,  our department improves  projects about cultivating, breeding, propagation of fruits, vegetables, grapes and ornamental plants in addition to education.

          There are 9 professors, 1 associate professor, 1 assistant professors and 5 research assistants in the department. The department has 4 laboratories (pomology, vegetable science, ornamental plants andmushroom production) and they are using for both scientific, practice and education activities. We have a 169 m2 greenhouse with 6 holes (for physiological studies), twelve 120 m2 high plastic tunels (3 cowered with polycarbonate), an ornamental greenhous with plastic cower(110 mwith humidity-temperature and irrigation control), a 130 mglass greenhouse (automatic floor heating, ventilation and misting system for  propagation of seedling, plants, saplings and nursery practices), vineyard (6 decar) and different species of fruits (apple, chestnut, kiwifruit, blackberry, raspberry, autumn olive berry, blueberry. Etc. ) orchards are available for field practices.
 
          Education and researches are performing about cultivation techniques, propagation, breeding, biotechnology, physiology and postharvest  physiology on grape, different fruit and vegetable species with ornamental plants in the Department of Horticulture. Rersearchers and lecturers have specialized in issues about cultivation and breeding of various vegetables, fruits, grape vines, ornamental plants, hydrophonic and organic cultivation in greenhouse, plant physiology, postharvest  physiology, vegetable seed production and biotechnology. MsC and PhD education started in the semester of 1987-1988 at the Department of Horticulture.