Bahçe Bitkileri Bölümü / İletişim (Contact Us)


Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
55139 Kurupelit-Samsun/TÜRKİYE
Tel:  +90 (362) 312 19 19 / 1187
Fax: +90 (362) 457 60 34

Bölüm Sekreteri : Güner ÖZCAN 
E mail: omubahcebitkileri@gmail.com
Ondokuz Mayıs University
Faculty of Agriculture
Department of Horticulture
55139 Kurupelit-Samsun/TURKEY
Tel:  +90 (362) 312 19 19 / 1187
Fax: +90 (362) 457 60 34

Department Secretary : Güner ÖZCAN 
E mail: omubahcebitkileri@gmail.com