Bitki Koruma Bölümü / Akademik Kadro


 
Ana Bilim Dalı Ünvan-Ad Soyad E-posta
Entomoloji Prof. Dr. Celal TUNCER
(Bölüm Başkanı
/Anabilim Dalı Başkanı)
celalt@omu.edu.tr
Entomoloji Prof. Dr. Sebahat SULLIVAN sozman@omu.edu.tr
Entomoloji Prof. Dr. Sevilhan MENNAN smennan@omu.edu.tr
Entomoloji Prof. Dr. İzzet AKÇA  iakca@omu.edu.tr
Entomoloji Yrd. Doç. Dr. İslam SARUHAN (B.Başkan Yrd.) isaruhan@omu.edu.tr
Entomoloji Araş. Gör. Onur AKER onur.aker@omu.edu.tr
Entomoloji Araş. Gör. Şeyma TOKSÖZ seyma.yigit@omu.edu.tr
Entomoloji Araş. Gör. İsmail Oğuz ÖZDEMİR oguz.ozdemir@omu.edu.trFitopatoloji Prof. Dr. Berna TUNALI btunali@omu.edu.tr
Fitopatoloji Prof. Dr. Hüsrev MENNAN 
(Ana Bilimdalı Başkanı)
hmennan@omu.edu.tr
Fitopatoloji Prof. Dr. Miray SÖKMEN mirays@omu.edu.tr
Fitopatoloji Doç. Dr. Nazlı Dide KUTLUK YILMAZ nazlik@omu.edu.tr
Fitopatoloji Doç. Dr. İsmail ERPER ismailer@omu.edu.tr
Fitopatoloji Doç. Dr. Mehmet Ali ŞEVİK (B.Başkan Yrd.) malis@omu.edu.tr
Fitopatoloji Doç. Dr. Hasan Murat AKSOY hmaksoy@omu.edu.tr
Fitopatoloji Yrd. Doç. Dr. Emine KAYA ALTOP kayae@omu.edu.tr
Fitopatoloji Araş. Gör. Gülay KILIÇ gulay.kilic@omu.edu.tr
Fitopatoloji Araş. Gör. Murat ÖZTÜRK murat.ozturk@omu.edu.tr