Bitki Koruma Bölümü / Bölüm İmkanları


Bitki Koruma Bölümünde Entomoloji, Akaroloji, Nematoloji, Herboloji, Mikoloji, Bakteriyoloji ve Viroloji laboratuvarları, iki adet iklim odası, iki adet 6 bölmeli kontrollü sera ve seminer salonu bulunmaktadır.
 
Entomoloji Laboratuvarı
Laboratuvarda Yapılan Analizler
 • İnsektisitlerin zararlılara karşı biyolojik etkinlik testleri
 • Biyosidal ürünlerin zararlılara karşı biyolojik etkinlik testleri
 • Probit analizi
 • Sağlık bakanlığı biyosidal ürün analizleri yapılmaktadır.
 
       
   
 
 
Akaroloji Laboratuvarı            
Laboratuvarda Yapılan Analizler
 • Akar teşhisleri
 • Biyopestisitlerin zararlılara karşı biyolojik etkinlik testleri yapılmaktadır.
 
                                                
 
Nematoloji Laboratuvarı
Laboratuvarda Yapılan Analizler
 • Nematod teşhisine yardımcı olacak morfolojik, biyokimyasal ve  moleküler yöntemler kullanılmaktadır.
 • Genital preparat yapımı, esteraz, elektroforez jel koşturma işlemleri yapılabilmektedir.
 
         

Herboloji Laboratuvarı
Laboratuvarda Yapılan Analizler
 • İlaçlama
 • Dose response (Doz-etki)
 • Herbisitlere dayanıklı bitkilerde mutasyon saptanması
 • Genetik çeşitlilik
 • Bioassay testleri
 • Tohum çimlenme biyoloji analizleri
 • Moleküler ve morfolojik tür teşhisleri yapılmaktadır.

 


Mikoloji Laboratuvarı
Laboratuvarda Yapılan Analizler
 • Bitkilerde hastalık yapan fungusların izolasyonu
 • Patojenik veya diğer (endofit, saprofit vs) fungusların morfolojik teşhisleri
 • Funguslar için patojenite testleri
 • Funguslara ait in vitro enzim etkinlik testleri
 • İkincil metabolit (mikotoksin ve fitotoksin) üretim testleri
 • Funguslarda moleküler teşhis uygulamaları ile tanı ve teşhis testleri yapılmaktadır.
 
 
 

Bakteriyoloji Laboratuvarı
Laboratuvarda Yapılan Analizler 
 • Bitki patojeni bakteriler ve entomopatojen bakterilerin izolasyonu
 • Bakteri kültürlerinin tanısı için biyokimyasal, fizyolojik, patojenisite, moleküler ve filogenetik analizlerin yapılması
 • Biyolojik mücadele ajanı olabilecek entomopatojen bakteriler  ve bitki gelişimini teşvik edici bakterilerin etkinlikleri üzerine çalışmalar yapılmaktadır.
 
             

Viroloji Laboratuvarı
Laboratuvarda Yapılan Analizler
 • ELISA Testi ile Bitki Virüslerinin Teşhis ve Tanısı,
 • Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) ve Yatay Elektroforez Analizi
 • RNA ve DNA Konsantrasyonlarının Tayini
 • Gen Klonlama
 • Virüs İnokulasyonu ve Biyolojik Testleme
 
 
 
 
 Seralar ve İklim Odaları