Bitki Koruma Bölümü / Bölümümüz Faaliyetleri


IX. International Congress ON HAZELNUT 15-19 August 2017, Samsun, Turkey
 
Dünya çapında katılım ile yaklaşık her 4 yılda bir farklı bir ülkede düzenlenmekte olan Uluslararası Fındık Kongresi’nin dokuzuncusu olan “IX. International Congress on Hazelnut”, 15-19 Ağustos 2017 tarihleri arasında Samsun’da başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
Toplamda 59 sözlü, 94 poster sunumun yer aldığı kongrede 17 farklı ülkeden katılım olmuştur.
Bu ülkeler: Azerbaycan, Butan Krallığı, Kanada, Şili, Çin, Fransa, Gürcistan, İsrail, İtalya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, İspanya, Türkiye, Ukrayna ve ABD.
Geleneksel olarak düzenlenen "VI. BİTKİ KORUMA ÖĞRENCİ KONGRESİ” BAŞARI İLE TAMAMLANDI
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü ve bölüm son sınıf öğrencilerinin organizasyonu ile düzenlenen VI. Bitki Koruma Öğrenci Kongresi, 2–3 Mayıs 2017 tarihlerinde, Ziraat Fakültesi, Fahrettin Tosun Konferans salonunda; Sayın, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yusuf DEMİR, Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celal TUNCER, Kamu kurumlarının değerli yöneticileri, Fakülte ve Bölüm öğretim üyeleri ve elemanları yanında çok sayıda öğrenci katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Mezun durumundaki Bitki Koruma Bölümü öğrencilerinin bölüm öğretim üyeleri danışmanlığında yürüttükleri bitirme tez çalışmalarının bir araya getirilmesi ile hazırlanan kongrede, 2 gün boyunca 7 oturum yapılmış ve toplamda 28 sözlü bildiri sunulmuştur. Sunulan 28 sözlü bildirinin 15’i Fitopatoloji, 13’ü ise Entomoloji çalışma alanlarında yapılmıştır. Fitopatoloji alanında, 5 Herboloji, 4 Mikoloji, 3 Viroloji ve 3 Bakteriyoloji; Entomoloji alanında ise 9 Genel Entomoloji, 3 Akaroloji ve 1 Nematoloji alt disiplinlerde sunumlar yapılmıştır. 
Geleneksel hale getirilerek VI.sı düzenlenen Bitki Koruma Öğrenci Kongresi ile meslek hayatına adım atmaya az kalmış Bitki Koruma bölümü mezunu Ziraat Mühendisi adaylarına öğretim süreleri boyunca kazandıkları bilgi, beceri ve tecrübelerini sunma imkânı sağlanmıştır. Kongre ile adayların akademik bilgi düzeyleri ile pratiğe yönelik beceriler hakkında bir birliktelik sağlamaları hedeflenmiştir. Günümüz ve ülkemiz tarımsal üretiminde önemli bir yer tutan Bitki Koruma Hizmetleri üzerinde stratejik düşünme becerilerinin kazandırılması ve bunu meslek hayatlarında prensip haline getirerek, çağımızın gerektirdiği teknik bilgi ve birikimin önemi vurgulanmıştır.
Sonuç olarak bu ve benzeri organizasyonların, Ziraat Mühendisliği öğretimine özellikle lisans düzeyinde sağladığı katkının çok önemli olduğu vurgulanmıştır. Kongreye katılan öğrencilere sertifikalar bölüm öğretim üyeleri tarafından verilerek kongre sonlandırılmıştır. 


 
 
Bölümümüzde V. Bitki Koruma Öğrenci Kongresi Düzenlendi
 
Bölümümüzde geleneksel olarak düzenlenen Bitki Koruma Öğrenci Kongresinin V.si 16-17 Mayıs 2016 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

 
 
 
 
 


 
Bölümümüzde IV. Bitki Koruma Öğrenci Kongresi Düzenlendi

 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü ve bölümün son sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen IV. Bitki Koruma Öğrenci Kongresi, 29-30 Nisan 2015 tarihlerinde, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan KURT, Bitki Koruma Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celal Tuncer, bölüm öğretim elemanları ve çok sayıda öğrencinin katılımı ile gerçekleşti.
Geleneksel olarak dördüncüsü düzenlenen “Bitki Koruma Öğrenci Kongresi”yle, meslek hayatına adım atmak üzere olan Bitki Koruma Bölümü mezunu Ziraat Mühendisi adaylarına, öğretim süreleri boyunca kazandıkları bilgi, beceri ve tecrübelerini sunma imkânı sağlandı. Öğrenciler böylece; akademik bilgi düzeyleri ile pratiğe yönelik becerileri konusunda bir birliktelik sağladılar. Çağımızın gerektirdiği teknik bilgi ve birikimin öneminin vurgulandığı Kongrede; günümüz ve ülkemiz tarımsal üretiminde önemli bir yer tutan bitki koruma hizmetleri üzerinde stratejik düşünme becerilerinin kazandırılması ve öğrencilerin bu kazanımı meslek hayatlarında prensip haline getirmeleri gerektiği üzerinde duruldu.
Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Fahrettin Tosun Konferans Salonu’nda düzenlenen, mezun durumundaki Bitki Koruma Bölümü öğrencilerinin bitirme tezi çalışmalarının bir araya getirilmesi ile hazırlanan Kongrede 2 gün boyunca 8 oturum yapılarak, 33 sözlü bildiri sunuldu.