Bitki Koruma Bölümü / HakkımızdaBİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
 
      Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü 1984 yılında kurulmuştur. Öğrenci alımına 1992 yılında başlayan bölümümüz ilk mezunlarını 1996 yılında vermiştir.
       Bitki Koruma Bölümünün amacı, kültür bitkilerinde sorun olan zararlılar, parazitik ve parazitik olmayan hastalıklar ve yabancı otların teşhisi, biyolojileri ve bunların mücadelesi hakkında temel bilgileri sağlamaktır.
     Bitkisel üretimde ekonomik kayıplara neden olan böcek, akar ve nematodların teşhisi, biyolojisi ve mücadele yöntemleri, virüs, bakteri ve fungusların teşhis ve tanı yöntemleri, yabancı otların biyolojisi, kültür bitkileri ile etkileşimi ve mücadelesi, hastalık, zararlı ve yabancı otlarla biyolojik mücadele bölümde yürütülen araştırma faaliyetlerini oluşturmaktadır.
       Bölümde Akaroloji, Entomoloji, Nematoloji, Bakteriyoloji, Herboloji, Mikoloji ve Viroloji laboratuarları, iki adet iklim odası, iki adet 6 bölmeli kontrollü sera ve seminer salonu bulunmaktadır.
Bölümün Entomoloji ve Fitopatoloji olmak üzere 2 Anabilim Dalı bulunmaktadır. Lisans programına ilave olarak bölümde yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir.
Bölümde 7 Profesör, 4 Doçent, 2 Yardımcı Doçent ve 5 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplamda 18 akademik personel görev yapmaktadır.
      Mezunlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarında, zirai ilaç firmalarında, tarımsal şirketlerde ve organik tarım yapan çiftliklerde uzman personel olarak hizmet verebilmekte ve zirai ilaç bayiliği açabilmektedirler.
 
 
DEPARTMENT OF PLANT PROTECTION
 
     The Plant Protection Department of the Faculty of Agriculture of Ondokuz Mayıs University was established in 1984. The Plant Protection Department’s first students were enrolled in 1992 and graduated in 1996.
       The main objective of teaching in plant protection is to provide a strong basic knowledge of the identification, biology and control of pests, diseases and weeds of cultivated plants.
Research at the department focuses on the identification, biology and control of insects, mites and nematodes; viral, bacterial and fungal disease identification and control methods; weed biology and interaction with cultivated plants; weed management, and the biological control of pests, diseases and weeds.
     The department has Acarology, Entomology, Nematology, Bacteriology, Mycology, Virology and Weed Science laboratories, 2 growth rooms and 2 climate controlled glasshouse with 6 individual sections.
There are two divisions at the department Entomology and Phytopathology. The department offers undergraduate, graduate and doctoral programs.
The Department of Plant Protection staff consists of 7 Professors, 4 Associate Professors, 2 Assistant Professors and 5 Research Assistants,18 academic staff in total.       
     Graduates are employed by the Ministry of Food, Agriculture and Livestock; Ministry of Environment and Urbanisation, Ministry of Forestry and Water Affairs, and also by pesticides companies, agricultural businesses and organic farms; graduates are entitled to open pesticide dealerships.