Bitki Koruma Bölümü / İletişim
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
55139 Kurupelit-Samsun
Tel:  +90 (362) 312 19 19 / 1344
Fax: +90 (362) 457 60 34

Bölüm Sekreteri : Nizamettin ARSLAN
E-posta: nizamettin.arslan@omu.edu.tr

Ondokuz Mayıs University
Agriculture Faculty
Department of Plant Protection

55139 Kurupelit-Samsun

Contact:
Phone: +90 362 312 19 19 Ext.1344
Fax     : +90 362 457 60 34