Bitki Koruma Bölümü / Yürütülen Çalışmalar


 
ENTOMOLOJİ LABORATUVARI
 
 1. PYO.ZRT.1904.13.016 nolu proje : Fındıkta Zararlı Olan Yazıcı Böceklere (Coleoptera:Curculionidae:Scolytinae) Karşı Mücadelede Semiokimyasal Destekli Tuzak Bitki Yönteminin Geliştirilmesi.
 2. PYO.ZRT.1904.13.020 nolu proje : Amerikan Beyaz Kelebeği, [Hyphantria cunea (Drury),(LEPIDOPTERA:ARCTIIDAE)]’nde Kritik Fotoperiyot ve Fındığın Konukçu Değerinin Belirlenmesi.
 3. TÜBİTAK TOVAG 116O328 nolu proje: Önemli Fındık Zararlısı Palomena prasina’nın Bakteriyel Endosimbiyontlarının Metagenom ve Genom Analizi
   
AKAROLOJİ LABORATUVARI
 1. PYO.ZRT.1904.13.018 nolu proje: Bafra ve Çarşamba Ovalarında Yetiştirilen Yazlık ve Kışlık Sebze Çeşitlerinde Bulunan Akar Türleri ve Populasyon Yoğunluklarının Belirlenmesi
 2. PYO.ZRT.1904.13.032 nolu proje: Samsun İli Un Fabrikalarında Bulunan Akar Türleri ve Populasyon Yoğunluklarının Belirlenmesi
 3. PYO.ZRT.1904.13.015 nolu proje: Organik Fındık Tarımında Kullanılan Bazı Bitki Koruma Uygulamalarının Etkinliklerinin Belirlenmesi
 4. TAGEM-BS-11 / 07-01 / 01-09 nolu proje: Orta Anadolu Bölgesi Buğday Tarlalarında Zararlı Olan Yabancı Otlarda Bulunan Eriophyoid (Acarina: Eriophyoidea) Akarların Belirlenmesi
NEMATOLOJİ LABORATUVARI
 1. TÜBİTAK-TOVAG 214O667 nolu proje: Türkiye ve Slovenya'dan Elde Edilen Meloidogyne ethiopica Populasyonlarının Moleküler ve Morfolojik Karakterizasyon

 
HERBOLOJİ LABORATUVARI
 
 1. TÜBİTAK TOVAG 115O179 nolu proje: Akdeniz ve Ege Bölgesi Turunçgil ve Bağ Alanlarında Sorun Olan Şifa Otu (Conyza spp.) Türlerinin Glyphosate Dayanıklılığının Tespiti, Türlerin Moleküler Tanılanması ve Dayanıklı Popülasyonların Mücadelesi Üzerine Araştırmalar 
 2. TÜBİTAK TOVAG 214O446 nolu proje: Çeltik Ekim Alanlarında Herbisitlere Dayanıklı Yabancı Otlarla ve Ülkemizde Yeni Bir Tür Olan Kırmızı Çeltik (Oryza sativa L.)’in Entegre Mücadele Olanaklarının Araştırılması  
 3. PYO.ZRT.1902.15.003 nolu proje: Acetolactate synthese (ALS) grubu çeltik herbisitlerine dayanıklı Scirpus mucronatus L. (Sandalye sazı)'un moleküler yöntemlerle tespiti ve genetik çeşitliliğinin belirlenmesi
MİKOLOJİ LABORATUVARI
 1. TÜBİTAK 213O227 nolu proje: Kuzey (Exserohilum turcicum (Pass) ve Güney (Bipolaris maydis (Nisk&Miyale) Mısır yaprak yanıklığı hastalıklarının Patojenik, Morfolojik ve Moleküler tanılanması
 2. TÜBİTAK 114O083 nolu proje: Buğday‘da Septoria yaprak lekesi etmeni Mycospharella graminicola (Anamorph: Septoria tritici)’da Fungal Efektör Adayı Bazı SSP (Small Secreted Protein) Genlerinin Fonksiyonel Analizi 
 3. SAN-TEZ 0832.STZ.2014 nolu proje: Aşılı Patlıcan Üretiminde Genetik Kaynakların Anaç Islah Programında Değerlendirilmesi ve Yerli Hibrit Anaçların Geliştirilmesi.
 4. TAGEM-BS-14/12-06/02-01 (3) nolu proje: Karadeniz Bölgesi Buğday Ekiliş Alanlarında Görülen Septorya Yaprak Lekesi Hastalığının (Septoria tritici Rob. ex. Desm.) Yaygınlığı, Patotiplerinin ve Bazı Genotiplerin Reaksiyonlarının Belirlenmesi.
 5. PYO-ZRT.1904. 16.011. nolu proje: Buğday (Triticum aestivum L.), dan izole edilen endofitik fungusların, buğdayın gelişimine etkisi ile kök boğazı çürüklük etmeni Fusarium culmorum’a karşı biyolojik mücadele potansiyeli üzerinde araştırmalar
   
BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI
 1. PYO.ZRT.1901.15.011. nolu proje: Karadeniz Bölgesi’ndeki Patates Üretim Alanlarında Sorun Olan Pectobacterium ve Dickeya’ya Ait Türlerin Tanısı ve Bu türlere Karşı Yerel Patates Islah Klonlarının Dayanıklılık Derecelerinin Belirlenmesi
   
VİROLOJİ LABORATUVARI
 
 1. PYO.ZRT.1904.13.033 nolu proje: Türkiye’deki Şeker Pancarı Üretim Alanlarından Seçilen Beet Necrotic Yellow Vein Virus (BNYVV) İzolatlarının Patojenitelerinin Belirlenmesi ve Bu İzolatların Agronomik Özelliklere Etkilerinin Araştırılması
 2. PYO.ZRT.1904.13.036 nolu proje: Türkiye’de Rhizomania ile Bulaşık Toprak Örneklerinde Dayanıklılık Kırıcı Beet Necrotic Yellow Vein Virus (BNYVV) Varyantlarının Serolojik, Biyolojik ve Moleküler Yöntemlerle Araştırılması.
 3. TÜBİTAK TOVAG-215O495 nolu proje: Beet necrotic yellow virus’ün Patojenite ile İlişkili P25 Proteininde Delesyon Belirlenen Yeni Varyantları Üzerinde Araştırmalar
 4. TAGEM BS15/09-10/02-08 nolu proje:  Orta Karadeniz Bölgesi’nde Yaprağı Yenen Sebzelerde Görülen Hastalık, Zararlı, Yabancı Otların Belirlenmesi ve Mücadelesi Üzerinde Araştırmalar.
 5. TÜBİTAK TOVAG--215O747 nolu proje: Beyaz Baş Lahanada (Brassica oleracea var. capitata subvar. alba) Nitelikli Hat Ve Yerli Hibrit Çeşitlerin Geliştirilmesi