Tarım Ekonomisi Bölümü / Hakkımızda


TAIM_EKONOMİSİ_bolum_LOGO

Tarım Ekonomisi Bölümü, 1991 yılından bu yana Ziraat Fakültesi bünyesinde eğitim vermektedir. Bölüm bünyesinde “Tarımsal İşletmecilik” ile “Tarım Politikası ve Yayım” adı altında iki Anabilim Dalı bulunmaktadır. Her Anabilim dalı kendi alanında eğitim, öğretim ve araştırma birimi niteliğindedir. Tarım Ekonomisi Bölümünde halen 5 öğretim üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 7 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Tarım Ekonomisi Bölümü genel olarak, tarım sektöründeki özel ve kamu kuruluşlarının tarım ekonomisiyle ilgili çalışma alanlarında hizmet verecek Tarım Ekonomisti Ziraat Mühendislerini yetiştirmek, uluslararası, ülke ve bölge düzeyinde tarım ekonomisine ilişkin sorunlara yönelik çalışmalar yapmak, bu konularda yüksek lisans ve doktora yaptırarak uzman tarım ekonomistleri yetiştirmek amacıyla faaliyette bulunmaktadır. Bölüm öğretiminin genel amacı; tarımsal faaliyetin teknik yönleri ve tarımın diğer bilim dallarının ortaya koydukları sonuçların ekonomik prensipler uyarınca nerede, ne zaman ve nasıl uygulanabileceğini ortaya koymaktır. Tarım Ekonomisi, ekonomi biliminin temel ilkelerini kullanarak tarımsal problemlere çözüm arayan bir bilim dalıdır. Tarım Ekonomisti; hem tarımın tarla bitkileri, bahçe bitkileri, hayvancılık ve tarım ürünlerini değerlendirme gibi teknik konularını, hem de ekonominin planlama, yönetim, finansman, muhasebe, işletmecilik, pazarlama tarım politikası, tarım hukuku, köy sosyolojisi, tarımsal yayım gibi konularını bilmek durumundadır. Ayrıca Tarım Ekonomistleri, tarım sektörünü geliştirmek, çiftçilerin yaşam düzeyini iyileştirmek ve tüketicileri aşırı fiyat artışından korumak, tarımsal ürünler dış satımını artırmak amacıyla devletin uyguladığı plan ve programlar ile ilgilenmektedir. Günümüzde kamudan ziyade özel sektöre yönelik olarak Ziraat Mühendisi Tarım Ekonomistleri yetiştirilme hedefi ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu sebeple Ziraat Mühendisliği eğitiminde özellikle girişimcilik, işletmecilik ve yöneticilik vasıflarının öğrencilere kazandırmaya çalışmaktayız. Tarım Ekonomisi Bölümü, teknik konuların yanı sıra sosyal nitelikli konulara da yer verdiğinden öğrencilerini daha fazla düşünmeye, konuşmaya, fikir üretmeye, yaratıcılık ve liderlik vasıflarını geliştirmeye yönelik olarak katılımcılık ilkesi doğrultusunda aktif eğitim sunmaktadır. Kalkınmanın odak noktası olan insanın gelişimine böylesine önem veren Tarım Ekonomisi bölümü öğretim elemanları öğrencilere sadece bilgileri aktarmakla kalmayıp aynı zamanda bilgiye nasıl ulaşacaklarını ve nasıl kullanacaklarını öğretmektedirler.

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL ECONOMICS

Agricultural Economics Department has continued the graduate and undergraduate level academic activities within Faculty of Agriculture since 1991. Department is an interdisciplinary and consist of farm management and agricultural policy and extension. There have been 5 academic staff, 2 lecturer and 7 research assistant at the department. The Master of Science program at Department of Agricultural Economics of University of Ondokuz Mayıs provides excellent preparation for students seeking professional positions in higher education, public service, and private industry. Each program is founded on a strong base in economic theory and quantitative research tools. This training is combined with coursework focusing on applications of theory and analytical methods to problem-solving, in any of the areas of specialization described below. Coursework usually is followed by a research experience that develops the student's ability to apply skills learned in the classroom. Our graduates receive superb training in their specialty areas, but perhaps more importantly, they learn how to solve social or business problems that cross specialty or even disciplinary lines.