Tarım Ekonomisi Bölümü / İletişim


Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü
55139 Kurupelit-Samsun/TÜRKİYE
Tel:  +90 (362) 312 19 19 / 1187
Fax: +90 (362) 457 60 34

Bölüm Sekreteri : Güner ÖZCAN 
E-posta: omutarimekonomisi@gmail.com
Ondokuz Mayıs University
Faculty of Agriculture
Department of Agricultural Economics
55139 Kurupelit-Samsun/TURKEY
Tel:  +90 (362) 312 19 19 / 1187
Fax: +90 (362) 457 60 34

Department Secretary : Güner ÖZCAN 
E-mail: omutarimekonomisi@gmail.com