Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü / Hakkımızda


Tarihçe
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri Bölümü’nde, 1992 yılında yüksek lisans, 1999 yılında lisans ve 2009 yılında ise doktora programları açılarak öğrenci kabul edilmeye başlanmıştır. Bölümün ana amacı tarım makinaları tasarım, geliştirme, seçim, işletim ve kullanım alanlarında lisans ve lisansüstü eğitim vermek ve uzman mühendisler yetiştirmektir. Ayrıca tarım makinalarının ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu saptamak amacıyla denemeler yapılmakta ve rapor düzenlenmektedir. Tüm bunların yanında ulusal ve uluslararası konferanslar, kısa kurslar ve seminerler bölümün düzenli aktiviteleri arasında yer almaktadır. Bölümde 1 profesör, 2 doçent, 4 yardımcı doçent ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır.
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampusu’nda bulunmaktadır. Bölümümüz, Ziraat Fakültesi C Blok 2. katta hizmet vermektedir. Akademik ve idari personelin kullandığı 12 adet çalışma ofisi, 1 adet seminer salonu, 4 adet sınıf ve 1 adet teknik resim salonuna sahiptir.
Bölümde lisans ve lisansüstü ders uygulamaları ve araştırma faaliyetleri için kullanılan bir atölye bulunmaktadır. Ziraat Fakültesi döner sermaye işletmesi atölyesi bünyesinde bulunan biçerdöver, traktör, silaj makinesi, balya makinesi, fide dikim makinesi, pnömatik ekim makinesi, üniversal ekim makinesi, tamburlu ve parmaklı tip çayır biçme makinesi, toprak işleme ve çeşitli harman makineleri eğitim-öğretim ve araştırma amaçlı faaliyetlerde kullanılmaktadır.