Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü / İletişim (Contacs us)


Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü
55139 Kurupelit-Samsun
Tel:  +90 (362) 312 19 19 / 1250
Fax: +90 (362) 457 60 34

Bölüm Sekreteri : Muhammet AĞCE