Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü / Misyon ve Vizyon


Misyonumuz
     Bölümün ana misyonu; araştırma, eğitim-öğretim ve kurs programları aracılığıyla ülkeye hizmet etmektir. Bu kapsamda, tarımın temel prensiplerini ve tekniğini tanıtmak, tarım ve tarıma dayalı sanayi kollarında kullanılan makine ve cihazların tasarımı, iş yeteneklerinin değerlendirilmesi, çalışma şartlarının belirlenmesi, belirli bir makineye bağlı olmayan temel problemlerin araştırılması ve tarımda enerji kullanımı konularına, mühendislik bilgi ve tekniklerini uygulayabilen, bilgili, becerili ve mesleki yeterliliğe sahip elemanlar kazandıracak bir misyona sahiptir.
 
Vizyonumuz
     Çağdaş eğitim-öğretim tekniklerini kullanarak, ulusal ve uluslararası düzeyde ilgi uyandırabilecek tarıma dayalı güncel bilgi ve teknolojik tasarımlar üretebilen ve bu üretim çıktılarını uygulama alanıyla bütünleştirebilen atılımcı, araştırıcı ve çözümleyici bir bölüm olmaktır.