Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü / Bölümümüzde Yürütülen Projeler


DEVAM EDEN PROJELER
 1. Streptomyces clavuligerus' ta demir regülasyonu ve antibiyotik biyosentezi arasındaki ilişkinin belirlenmesi (1001 Araştırma-114Z948)
 2. Farklı sıcaklıklarda in vitro olgunlaştırılan sığır oositlerinden elde edilen embriyolarda IGF2/H19 gen kümesi DNA metilasyon deseni farklılığının belirlenmesi. (O.M.Ü-PYO.ZRT.1901.16.006)
 3. Streptomyces clavuligerus’ta demir regülasyonu ve antibiyotik biyosentezi arasındaki ilişkinin belirlenmesi (O.M.Ü- PYO.ZRT.1905.17.001)
 4. Trabzon ili Yöresel Artlı, Çepni ve Of koyun Tiplerinin Moleküler Tanımlanması (T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AR-GE Destek Programı)

TAMAMLANAN PROJELER
 1. Kastamonu ili Süt Keçiciliğinin Geliştirilmesi Projesi, (T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2010-2013)
 2. Streptomyces clavuligerus'ta bldg pleiotropik ve ccar yolak-özgü regülatörlerinin tunikamisin gen kümesinin transkripsiyonel düzenlenmesi ve tunikamisin biyosentezi üzerindeki etkisi (1002 Hızlı Destek-113Z965, 2014)
 3. Gerze Tavuğunda Mx Geni Polimorfizminin Moleküler Karakterizasyonu (O.M.Ü-PYO.ZRT.1904.13.008, 2015)
 4. Gerze Tavuğunda Majör Doku Uyumluluk Kompleksi (MHC) Polimorfizminin Mikrosatelit Markörler ile Karakterizasyonu (O.M.Ü-PYO.ZRT.1904.13.022, 2015)
 5. Yaprak açım zamanını bakımından farklılık gösteren üç fındık çeşidinde yeni dizileme yöntemleri kullanılarak transkriptom analizlerinin gerçekleştirilmesi (3001 Başlangıç AR-GE- 114O800, 2016)
 6. Seleksiyon ıslahı ile seçilmiş yerel bezelye hatlarından orta karadeniz bölgesine uygun farklı kullanım şekillerine sahip yemeklik çeşit adaylarının geliştirilmesi (3001 Başlangıç AR-GE, 2014-2016)
 7. Streptomyces clavuligerus’ta BldG pleiotropik ve CcaR yolak-özgü regülatörlerinin tunikamisin gen kümesinin transkripsiyonel düzenlenmesi ve tunikamisin biyosentezi üzerindeki etkisi (O.M.Ü- PYO.ZRT.1905.14.005, 2014-2016)
 8. Türkiye'de Yetiştirilen kir çeltik çesitlerinin in vitro koşullarda doku kültürü parametrelerinin ve kuraklikliğa toleranslarinin belirlenmesi (O.M.Ü-PYO.ZRT.1902-B.15.001, 2017)
 9. Tiyeno-dibenzotiyofen türevlerinin sentezi için uygulanabilir metotların geliştirilmesi, antioksidan, antifungal, antimikrobiyal kapasitelerinin belirlenmesi ve ilaç metabolize eden enzimler üzerine etkilerinin incelenmesi (COST-115Z020, 2015-2017).
 10. Rekombinant alt ünite tüberküloz aşısı için yeni antijenlerin geliştirilmesi (3501 Kariyer-214S359, 2015-2017)
 11. Seleksiyon ıslahı ile seçilmiş yerel bezelye hatlarından orta karadeniz bölgesine uygun farklı kullanım şekillerine sahip yemeklik çeşit adaylarinin geliştirilmesi (1003 Öncelikli alanlar-214O021, 2015-2017)
 12. Streptomyces clavuligerus'ta sefamisin C antibiyotik üretiminin arttırılması (O.M.Ü- PYO.ZRT.1902-A.15.001, 2015-2017)
 13. Streptomyces clavuligerus'ta klavulanik asit üretiminin artırılması (O.M.Ü-PYO.ZRT.1902-B.15.002, 2015-2017)
 14. Ekstrem halofilik arkebakteri Halolamina sp.’de lipaz enziminin karakterizasyonu (Ç.A.K.Ü- BAP FF030916B08, 2017).