Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü / Hakkımızda


Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü

         2009 yılında kurulan bölümümüzde farklı alanlarda çalışan 8 öğretim üyesi (1 adet Prof. Dr., 3 adet Doç. Dr. ve 4 adet Yrd. Doç. Dr.) ve 5 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüzde 2 adet araştırma laboratuvarı faaliyette olup, üçüncü laboratuvarın da kurulum süreci devam etmektedir. Bölümümüzde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim verilmektedir. Neredeyse tüm biyoteknolojik çalışmaların yapılmasına imkân verecek altyapıya ve ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesindeki merkezi araştırma laboratuvarında (KİTAM) biyoteknolojik araştırma yapma olanağına sahip olan bölümümüzde; Genetik çeşitlilik, genetik transformasyon, yardımcı üreme teknikleri, epigenetik, enzimler, mikroorganizmalar, hayvan ve bitki ıslahı üzerine çalışmalar yapılmaktadır.

        
Department of Agricultural Biotechnology

        Established in 2009, our department has 8 lecturers (1 Prof. Dr., 3 Assoc. Prof. Dr and 4 Asst. Prof. Dr.) and 5 research assistants. Our department has 2 research laboratories and 1 laboratory for intended use, which is under construction period. Degree programs in undergraduate and postgraduate (MSc and PhD) levels are available. We have broad infrastructural facilites for conducting almost all biotechnological studies, as well as having the opportunity to make biotechnological research in the Central Laboratory (KİTAM), offering scientific research services as a part of Ondokuz Mayıs University. Our major research topics are involved in genetic diversity, genetic transformation, assisted reproductive techniques, epigenetics, enzymes, microorganisms, plant and animal breeding.