Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü / Hakkımızda


TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ

     Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, 1984 yılında Kültürteknik Bölümü olarak kurulmuştur, 1992 yılında ilk öğrencileri alınmış ve İlk mezunlarını 1996 yılında Ziraat Mühendisi olarak vermiştir.
   Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü'nün amacı toprak ve su kaynakları nın optimum kullanımı, korunması ve geliştirilmesi, tarımsal üretimin çeşitli aşamalarında uygun çevre koşullarının oluşturulması için gerekli yapı ve tesislerin planlanması, projelenmesi ve yapımı ile, tarımsal işletmelerin yapısal ve fiziksel yönden geliştirilmelerini sağlayan etkileri uzun ömürlü önlemlerin alınmasıyla ilgili konularda temel bilgileri sağlamakt
   Bölümde, Ölçme laboratuvarı, Tarımsal İnşaat Laboratuvarı, Hidrolik ve Sulama-Drenaj laboratuvarı, Su Analiz Laboratuvarı, Bilgisayar Destekli Uygulama Laboratuvarı, Uzaktan Algılama ve CBS Laboratuvarı, dört tarafı açık sera, ve seminer salonu bulunmaktadır.
   Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Lisans programı yanında Fen Bilimleri Enstitüsü Kapsamında Lisans Üstü (Yüksek Lisans ve Doktora) programına da sahiptir.
   Bölümde, 2 Profesör, 3 Doçent ve 6 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplamda 11 akademik personel görev yapmaktadır.
   Çalışma alanları olarak Ziraat Mühendislerinin çalışabildiği tüm alanlarda çalışma olanaklarına sahip olmasının yanında; Özellikle bölüm kapsamı içerisinde Tarımsal Yapılar, Tarımsal İnşaat, Çevre Koşulları Denetimi, Meteoroloji, Sera Planlaması, Tarımsal Sulama Sistemleri, Sulama Yöntemleri, Tarımsal Drenaj, Arazi Islahı, Tarımsal Hidroloji, Tarımsal Hidrolik, Köy İçme Suları, Arazi Tesviyesi, Kırsal Yerleşim Teknikleri, Sulama birlikleri ve kooperatifleri, Tarımsal Araştırma Enstitüleri, Tarımsal Kalkınma ve Destekleme Kurumu, İl Özel İdareleri, Ziraat Bankaları gibi iş imkanları bulunmaktadır.
    Ayrıca özel iş kurma imkânları (basınçlı sulama sistemlerinin tasarımı, sulama programlama vb. özel danışmanlık hizmetleri). Mezunların tarımsal yapılar ve sulama konularında çalışmalar yapan özel mühendislik bürosu açma yetkileri de bulunmaktadır.
 
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL STRUCTURES AND IRRIGATION
 
     Ondokuz Mayıs University, Faculty of Agriculture, Agricultural Structures and Irrigation Department was established in 1984 as a Cultural Technique Department. In 1992, the first students were taken and the first graduates were given as Agricultural Engineers in 1996.
     The aim of the Agricultural Structural and Irrigation Department is to optimize the use, conservation and development of the soil and water resources, to plan, design and construct the structures and facilities necessary for the formation of suitable environmental conditions at various stages of agricultural production, and to improve the structural and physical aspects of agricultural enterprises to provide basic information on issues related to taking long-lived measures.
   The department has a Measurement Laboratory, Agricultural Construction Laboratory, Hydraulic and Irrigation-Drainage Laboratory, Water Analysis Laboratory, Computer Aided Application Laboratory, Remote Sensing and GIS Laboratory, and seminar hall.
    The Agricultural Structural and Irrigation Department also has a Master's and Ph.D. program in the scope of the Graduate School of Natural and Applied Sciences as well as undergraduate programs.
      There is 11 academic staff in the department, 2 Professors, 3 Associate Professors and 6 Research Assistants.
    In addition to having working facilities in all fields where Agricultural Engineers can work as their work areas, Agricultural Hydrology, Agricultural Hydraulics, Village Drinking Water, Land Application, Rural Settlement Techniques, Irrigation, Agricultural Irrigation Systems, Agricultural Irrigation Systems, Irrigation Methods, Agricultural Drainage, Land Improvement, Agricultural Hydrology, Meteorology, associations and cooperatives, Agricultural Research Institutes, Agricultural Development and Support Agency, Special Provincial Administrations, Ziraat Banks.
    Also possibilities for private business establishment (design of pressure irrigation systems, special consultancy services such as irrigation programming). Graduates have the authority to open special engineering departments that work in agricultural structures and irrigation areas.