Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü / İletişim / Contact Us
Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Kurupelit Kampüsü
Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
55139 Kurupelit - SAMSUN Tel: +90 (362) 312 19 19 / Dahili : 1250 (Bölüm Sekreteri)
Bölüm Sekreteri: Muhammet AĞCE


Ondokuz Mayis University / Kurupelit Campus
Agricultural Faculty Department of Agricultural Structures and Irrigation
55139 Kurupelit - SAMSUN Tel: +90 (362) 312 19 19 / Dahili : 1250 (Department Secretary)
Department Secretary: Muhammet AĞCE