Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü / Tamamlanan Çalışmalar


  PROJE TÜRÜ TAMAMLANMIŞ ÇALIŞMALAR
1 BAP Çarşamba Ovası Yeraltısuyu Özelliklerinin ve Kirlilik Parametrelerinin Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Değerlendirilmesi
2 BAP Karadeniz Bölgesi Seracılığının Mevcut Durumu, Sorunları ve Geliştirme Olanakları
3 BAP Yay Çatılı Plastik Seralarda Havalandırma Açıklıkları ile örtü materyallerinin Domates ve Hıyarın Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri
4 BAP Farklı Plastik Örtü Materyallerinin Bitki Büyüme , Gelişim, Verim ve Sera İçi Çevre Koşullarına Etkisi
5 TAGEM Orta Karadeniz Bölgesi Karpuz ve Kavun Üretiminde Mikro Su Hasadı Tekniği Kullanımı
6 BAP Samsun İlindeki Gölet Sulamalarının Durumu, yeterlilikleri ve Sorunları Üzerine Bir araştırma
7 BAP Değişik Tabansuyu Derinliklerinin Yonca Bitkisi Kök Gelişimine Etkisi
8 BAP Bafra Ovası Sulama Alanlarında Çeşitli Girdi kısıtları Altında En Uygun Bitki Deseninin Belirlenmesi
9 BAP Biberde Değişik Tuzluluk Düzeylerindeki Sulama Sularının, Bazı Verim Parametrelerine Etkisi
10 BAP Potansiyel Evaoptranspirasyonun Ölçülmesinde Yeni Bir Lizimetrenin Kurulması ve Kullanılması
11 TAGEM Yeşil Fasulye Sulama Suyu Yönetiminde Örtü Sıcaklığı ve Spektral Yansıma Oranı Değerlerinin Kullanım Olanakları
12 KHGM Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesinin Toprak ve Arazi Kalite Sınıflaması ile Alternatif Tarımsal Uygulamalarının Belirlenmesi
13 BAP Kuru fasulye sulama suyu yönetiminde örtü sıcaklığının kullanım olanaklarının değerlendirilmesi
14 BAP-TAGEM Damla Sulama İle Sulanan Salçalık Biberin Bitki Su Tüketimi ve Bitki Katsayısının Toprak Su Bütçesi ve Enerji Dengesine Dayalı Olarak Belirlenmesi
15 BAP Basınçlı Sulama Şebekelerinde Sulama Suyu Uygulamalarının Uzaktan Algılama Yardımıyla Değerlendirilmesi
16 BAP Havza Bazında Evapotranspirasyonun Tahmininde Uzaktan Algılama Tekniklerinin Kullanılması
17 TÜBİTAK Meyve Ağaçlarının Terbiye ve Fertigasyonunda Yenilikçi Toprak ve Bitki İzleme Teknolojileri Üzerine Bilgi Paylaşımı
18 KOSGEB Uzaktan algılama ve Yer Verilerine Dayalı Yeni Bir Tarımsal Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi
19 BAP Farklı Tuzluluk Düzeylerinde ki Sulama Sularının, Nanede Büyüme, Gelişme ve Verim Parametrelerinin Etkisi
20 BAP Sodyumlu Suların Bazı Kışlık Sebzelerin Gelişimine Etkisi
21 BAP KESTANE GEN KAYNAKLARI KOLLEKSİYON BAHÇESİ TESİSİ
22 BAP YÜZEY SULAMA YÖNTEMLERİNDEN KARIK, TAVA, VE UZUN TAVA PLANLAMA KRİTERLERİNİN BELİRLENMESİ
23 BAP SALÇALIK BİBERDE SU STRESİNİN SPEKTRAL KARAKTERİSTİK ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VE BİTKİ SU TÜKETİMİNİN ENERJİ DENGESİNE DAYALI OLARAK TAHMİN EDİLMESİ
24 BAP FARKLI BİTKİ TOPLULUKLARI ALTINDA TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN ANALİZİ
25 TÜBİTAK KIZILIRMAK DELTASINDA DOĞADAN OKULA BİLİM KÖPRÜSÜ
26 DİĞER TERME İLÇESİ DİBEKLİ KÖYÜNDE DAL KANSERİNE DAYANIKLI MARIGUEL ÇEŞİDİ FİDANLARLA KAPAMA KESTANE BAHÇESİ TESİSİ PROJESİ
27 BAP Farklı Sulama Suyu Kalitesi ve Sulama Düzeylerinin Pırasa ( Allium Porrum L. ) Bitkisinde Verim ve Kalite Parametrelerine Etkisi
28 BAP Çarşamba Ovası Drenaj Sularının Mevsimsel Kirlilik Durumu ve Sulamada Kullanılma Olanaklarının Araştırılması
29 TÜBİTAK Sahillerde Deniz Suyu Girişiminden Dolayı Oluşan Kirlenmeyi Önlemek Amacıyla Jeofizik Tabanlı Hidrojeolojik Modelleme