Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü / Yürütülen Çalışmalar


  PROJE TÜRÜ YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
1 TÜBİTAK Farklı Taban Suyu Derinliği ve Taban Suyu Tuzluluğunun Buğdayda Bitki Su Tüketimi, Verim ve Kalite Parametreleri, Toprak Profilindeki Tuz Dağılımı ve Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri
2 TÜBİTAK Tarım Alanlarının İzleme Ve Değerlendirilmesine Yönelik, Uzaktan Algılama ve Yapay Sinir Ağlarıyla Yüksek Çözünürlüklü Evapotranspirasyon, Verim ve Su Kullanım Etkinliği Haritalarının Oluşturulması
3 TÜBİTAK SAMSUN İLİ ALAÇAM İLÇESİ KIYI BÖLGESİ ÇELTİK ALANLARINDAKİ DERİN KUYU SULAMALARININ TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ÜZERİNE ETKİLERİNİN FARKLI ENTERPOLASYON YÖNTEMLERİ İLE BELİRLENMESİ
4 TÜBİTAK Patlıcan Bitkisinin Sulama Programlamasının Belirlenmesinde Yapay Zekâ Uygulamalarının Kullanılması
5 TÜBİTAK MEDALUS MODELİNİN ÇÖLLEŞMEYE HASSAS ALANLARIN BELİRLENMESİ VE İZLENMESİNDE DİCLE HAVZASINA ADAPTASYONU
6 TÜBİTAK Kızılırmak Deltası'nda Farklı Gübre Kaynakları Ve Yabancı Ot Kontrolünün Organik Çeltikte Bitki Gelişmesi, Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri
7 TÜBİTAK Farklı Bitkilerin Yetiştiği Toprakların Sulama ve Drenaj Açısından Önemli Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi ve Yapay Zeka Teknikleri ile Tahmini: Bafra Ovası Sağ Sahil Örneği
8 DİĞER TERME İLÇESİ DİBEKLİ KÖYÜNDE DAL KANSERİNE DAYANIKLI MARIGUEL ÇEŞİDİ FİDANLARLA KAPAMA KESTANE BAHÇESİ TESİSİ PROJESİ