Tarla Bitkileri Bölümü / Bölümümüzde Yürütülen Çalışmalar


Seleksiyon ıslahı ile seçilmiş yerel bezelye Hatlarında yemeklik çeşit adaylarının tespiti Tubitak Projesi
 
Batı Karadeniz Bölgesi Yerel Nohut Populasyonlarının Toplanması, Karakterizasyonu Ve Muhafazası Tübitak Projesi
 
Ülkemizde tütün bitkisi tarla atıklarının biyoenerji ve hayvan yemi amaçlı kullanım imkanlarının araştırılması. Tagem Projesi
 
Tütün Yorgunu Çocuklar Avrupa Birliği Projesi
 
Kızılırmak Deltası'nda Farklı Gübre Kaynakları Ve Yabancı Ot Kontrolünün Organik Çeltikte Bitki Gelişmesi, Verim Ve Kalite Üzerine Etkileri Tovag 113O915
 
Farklı Çevrelerde Yetiştirilen Yulaf Genotiplerinin Verim ve Kalite Özellikleri ile Uyum Yeteneklerinin Belirlenmesi TOVAG 114O273
 
Farklı Taban Suyu Derinliği ve Taban Suyu Tuzluluğunun Buğdayda Bitki Su Tüketimi, Verim ve Kalite Parametreleri, Toprak Profilindeki Tuz Dağılımı ve Antioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri Tovag 116O492
 
Tıbbi- Aromatik Olarak değerlendirilecek ıhlamur (Tilia sp) Genotiplerinin Tespit Edilmesi ve Kimyasal içeriklerinin Belirlenmesi (Karadeniz Bölgesi) Tagem Projesi
 
Integrated Manegement of Pesticides and Liable Exposure with Machinery Executing Needet Treatments Avrupa Birliği Projesi
 
Doğu Karadeniz Bölgesi Tıbbi Bitkilerinin Tespiti Dokap Projesi
 
Göreceli Kaba Yem Kalitesi (RFQ) Kriterine Göre, Mera Bitkileri İçin Kalite İndeksi Geliştirilmesi Üzerine Araştırmalar Tübitak Projesi
 
Rhizobium ve Mikoriza Uygulamalarının Fasulye (Phaseolus vulgaris L.)’nin Tane Verimi ve Bazı Tarımsal Karakterleri Üzerine Etkileri  BAP Projesi
 
Samsun Ekolojik Koşullarında Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Hatlarının Çiçeklenme Periyodunun Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
 
Gübrelenen Taban Bir Merada Farklı Biçim Zamanlarının Botanik Kompozisyon, Ot Verimi ve Besin Değeri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi - BAP Projesi
 
 
Bazı Islah İşlemlerinin Doğal Merada Verim, Botanik Kompozisyon ve Yemin Mineral Dengesinden Kaynaklanan Potansiyel Hastalık Risklerine Etkileri TÜBİTAK Projesi
 
 
Samsun Ekolojik Koşullarında Geliştirilen Bazı Keten (Linum usitatissimum L.) Hatlarının Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi
 
 
Seleksiyon Islahı İle Seçilmiş Yerel Bezelye Hatlarından Orta Karadeniz Bölgesine Uygun Farklı Kullanım Şekillerine Sahip Yemeklik Çeşit Adaylarının Geliştirilmesi   (2015 - 2017 ) - TÜBİTAK Projesi
 
 
Farklı Kültürel Uygulamalarla Yetiştirilen Amazon ve Sırma Börülce Çeşitlerinin Tane Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi (2014 – 2016) - BAP Projesi
 
Türkiye'de Tarımı Yapılan Mürdümük Populasyonlarının Verim, Besin Maddesi B-Odap İçerikleri ve Genetik Farklılıklarının Belirlenmesi TÜBİTAK Projesi
 
Suluovada Börülce Çalışması
 
Tescilli Çeşitlerimiz
       Börülce Çeşitleri, Amazon ve Sırma
      Yemlik Börülce Çeşidi, Ülkem
Tescilli Kişniş Çeşitleri, Pelmus ve Kudret-K
Kitap ve Ders Notlarımız
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bölümümüz tarafından gerçekleştirilen kongreler;


1- Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi, 22-25 Eylül 1997

2-  New Approaches For Grassland Research in a Context of Climate and Socio-economic Changes, 3-6 Ekim 2012

Diğer bölümler ile birlikte gerçekleştirilen kongreler;


1-Türkiye 4. Tohumculuk Kongresi, 14-17 Haziran 2011

2- 3. Sulak Alanlar Kongresi, 23-25 Ekim 20132- 3. Sulak Alanlar Kongresi, 23-25 Ekim 2013