Tarla Bitkileri Bölümü / Hakkımızda


Tarla Bitkileri Bölümü Hakkında
Tarla Bitkileri Bölümü, 1976 yılında kurulan OMÜ Ziraat Fakültesinin Eğitim-Öğretime başlayan ilk ve tek bölümüdür.
Başlangıçta Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı adı altında eğitim ve öğretim yapan Bölüömüz bünyesinde “Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller”, “Endüstri Bitkileri”, Çayır Mera ve Yem Bitkileri” adı altında üç Anabilim Dalı bulunmaktadır. Bölümde halen 12 öğretim üyesi ve 5 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Tarla Bitkileri Bölümünde; Tahıllar, Baklagiller, Endüstri Bitkileri, Çayır-Mer’a ve Yem Bitkileri Yetiştirme ve Islahı konularında kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürebilen, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği, doğal kaynakları koruyan ve tarla bitkileri ile ilgili temel bilgilerle donatılmış Ziraat mühendisleri, Ziraat Yüksek Mühendisleri ve geleceğin akademisyenlerini yetiştirmek üzere lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim verilmektedir. Ayrıca, bölge ve yurt genelindeki tarla tarımının problemlerine yönelik çözümler üretmek için projeler yapılmakta ve yürütülmektedir.

Bölümün Profili
Lisans eğitimi boyunca edindiği bilgi, beceri ve yetkinliklerle dayalı olarak tarım sektöründe tarla bitkileri problemlerine çözümler üretebilecek, bu çözümleri iş hayatında kullanabilecek ve ilgili kesimlere iletebilecek ve değişen şartlar karşısında da kendini geliştirebilecek mezunlar yetiştirmektir. Tüm faaliyetlerinde sürekli olarak bilimsel standartları ve objektifliği gözeten, kamu ve özel sektördeki karar vericiler ve mezunlarıyla sürekli irtibat kuran ve tarım sektörün karşılaştığı önemli güncel ekonomik problemleri takip ederek kendini yenileyen bir eğitim programı olmaktır.
Lisans programı Ziraat Mühendisliği temelini oluşturacak biyoloji, fizyoloji, ekoloji, toprak, yetiştirme teknikleri, tarla deneme teknikleri; Tahıllar-Baklagiller, Endüstri bitkileri, Çayır Mera Yem bitkileri gruplarında yer alan Tarla bitkilerinin yetiştirme tekniği, üretimi ve ıslahına yönelik derslerden oluşmaktadır.

Mezun Olduktan Sonra
Tarla Bitkileri Programı mezunları hem kamu hem de özel sektörde istihdam edilirler. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, kamu ve özel sektör bankaları, tarıma dayalı sanayi işletmeleri, tarımsal kooperatifler, tarım ve tarıma dayalı sektörde kontrol ve sertifika kuruluşları özellikle tohumculuk sektörü ve sivil toplum örgütleri bu kuruluşlardan önemlileri olarak sıralanabilir. Mezunlar, gelecek vadeden ulusal ve uluslararası tarımsal projelerde araştırıcı, yetiştirici ve danışman olarak yer alabilir ve bu projelere liderlik yapabilirler.
 
About Field Crops Department
Agronomy Department is the first department tahat it has officially started education at Angricultural Faculty in 1976.In the first there was only Field Crops Breeding and Imrovement main branch but later ıt was divided in to “Cereals and edible Grain legumes”, “Industrial Crops” and “Range-me adow and Forage Crops” main branches. Now, there are 17 academic staff.
At he Agronomy Department, it has been bringing up Angricultural Engineers who have enough knowledge and skill full about cereals, legumes, industrial crops and range me adow and forange crpos breeding and improvement since 1976. They can also produce knowledge, convert this knowledge to economical benefits respectful to environment, protect the biological diversity and natural resources. In addition, at the department new projects are produced with the aim of to solve regional and national angricultural problems.

Profile of Department
Program targets to educate the students and to enable them to produce solutions to the current field crops in agricultural sector based on the knowledge, talents and competencies acquired during the program and use these solutions in their professional life and convey them to related individuals and institutions and improve themselves in line with changing conditions.To become an educational entity that will observe the scientific standards and objectivity in all activities at all times and maintain dialog continuously with the alumni and decision makers in agricultural sector to help find solutions to the important and current economic problems of the sector and renew itself in accordance with the requirements of changing time.
The program consist of basic agricultural engineering lessons such as biology , physiology ,ecology , soil science , breeding technigues , experiment tecniques and basic field crops lessons about cereals , legumes , industrial crops , grasslands and forage crops breeding and improvement.

After Graduation
Graduates take professional role in establishment of many public and private sector. Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Ministry of Environment and Forestry, Ministry of Energy and Natural Resources, Ministry of Development, Public and Private Banks, Agro-Industry Enterprises, Agricultural Cooperatives, Control and Certification Bodies, Consulting Firms in agriculture and agro-industry, appraisal firms and non-governmental organizations. Graduates also take place in national and international agricultural development projects that are very much promising.