Tarla Bitkileri Bölümü / İletişim / Contact Us


Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Kurupelit Kampüsü
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
55139 Kurupelit - SAMSUN
Tel: +90 (362) 312 19 19 / Dahili: 1357 (Bölüm Sekreteri)

Bölüm Sekreteri: Necati İĞREK

Ondokuz Mayıs University / Kurupelit Campus
Faculty of Agriculture
Field Crops Department
​55139 Kurupelit - SAMSUN
​Tel: +90 (362) 312 19 19 / In Line: 1357 (Department Secretary)

Department Secretary: Necati IĞREK