Tarla Bitkileri Bölümü / Tamamlanmış Çalışmalar


PYO. ZRT. 1904.15.007              Soya Fasulyesinde (Glycine max L. Merrill) Organik Gübreleme Uygulamalarının Verim ve Kalite Unsurlarına Etkisi               01.09.2016
         
Tübitak 1120742   Bazı Islah İşlemlerinin Doğal Merada Verim, Botanik Kompozisyon ve Yemin Mineral Dengesinden Kaynaklanan Potansiyel Hastalık İlişkilerine Etkileri    31.05.2016
         
PYO. ZRT. 1904.15.024   Çeltik (Oryza sativa L.)'de Somatik Dokulardan Kallus Oluşumu ve Bitki Elde Etme Olanakları Üzerine Bir Araştırma   22.12.2016
         
PYO. ZRT. 1904.15.004   Türkiye'de Yetiştirilen Bazı Çeltik Genotiplerinin Tane Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi   22.12.2016
         
PYO. ZRT. 1094.16.006   Samsun Ekolojik Koşullarında Bazı Aspir (Cathamus tinctorius L.) Hatlarının Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma   08.05.2017
         
PYO. ZRT. 1904.15.023   Yemeklik Yağ Kalitesi Yüksek Keten (Linum usitatissimum L.) Gen Havuzunu Oluşturma Olanakları Üzerine Bir Araştırma   15.09.2016
         
PYO. ZRT. 1904.15.009   Orman Üçgülü (Bituminaria bituminosa C. H.Stirt) Bitkisinde Besin Unsurlarının Mevsimsel Değişiminin Belirlenmesi   09.12.2016
         
PYO. ZRT. 1904.14.002   Orta Anadolu Koşullarında Macar Fiği + Tahıl Karışım Oranları, Biçim Zamanları ve Arkasından Ekilen Silajlık Mısırın Verim ve Kalitesinin Belirlenmesi   25.07.2016
         
PYO. ZRT. 1901.15.009   Nohutta (Cicer arietinum L.) Verimi Artırmak için Çimlenme, Çıkış ve Fide Tesisi Döneminde Üşüme Toleransının Tohum Priming Uygulamaları ile Geliştirilmesi   13.11.2017
         
PYO. ZRT. 1904.13.006   Farklı Kültürel Uygulamalarla Yetiştirilen Amazon ve Sırma Börülce Çeşitlerinin Tane Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi   01.03.2016