Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü / Bölümümüz imkanları TOPRAK FİZİĞİ LABORATUVARI
   
YAPILAN ANALİZLER
 1. TOPRAK BÜNYESİ
 2. HACİM AĞIRLIĞI
 3. HİDROLİK İLETKENLİK
 4. SU TUTMA KAPASİTESİ
 5. AGREGAT STABİLİTESİ

        TOPRAK BİYOLOJİSİ LABORATUVARI
  
YAPILAN ANALİZLER
 1. KARBONDİOKSİT ÜRETİMİ
 2. MİKROBİYAL BİYOMASS KARBON
 3. ÜREAZ ENZİM AKTİVİTESİ
 4. KATALAZ ENZİM AKTİVİTESİ
 5. DEHİDROGENAZ ENZİM AKTİVİTESİ
 6. FOSFATAZ ENZİM AKTİVİTESİ
 7. SÜLFATAZ ENZİM AKTİVİTESİ

 TOPRAK KİMYASI LABORATUVARI
 
YAPILAN ANALİZLER
 1. TOPRAK REAKSİYONU
 2. ELEKTRİKSEL İLETKENLİK
 3. ORGANİK MADDE TAYİNİ
 4. KİREÇ ANALİZİ
 5. MAKRO-MİKRO BESİN ELEMENTİ TAYİNİ
 
      FOTOMETRİK ANALİZ LABORATUVARI
  
YAPILAN ANALİZLER
 1. MAKRO-MİKRO BESİN ELEMENTİ
 

 SERALAR