Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü / Hakkımızda


1976 yılında kurulan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesindeki Toprak Bölümü ilk olarak 1992-93 eğitim-öğretim döneminde ilk öğrencisini almış olup, halen eğitim-öğretim faaliyetlerine Lisans ve Lisans üstü düzeyde devam etmektedir. Toprak bölümünde toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik analizleri ile verimlilik, gübre, bitki, su analizlerinin yapıldığı araştırma ve öğrenci uygulama laboratuarları, seralar, deneme arazisi, kütüphane bulunmakta olup bölümünden Lisans düzeyinde mezun olan öğrencilere Ziraat Mühendisi ünvanı verilmektedir.
Toprak Bölümü'nde genel olarak Toprak Bilimi ve Bitki Besleme konuları ile ilgili çalışılmaktadır ve,

 • Bitki besleme ve toprak verimliliği
 • Gübreler ve gübreleme
 • Bitki yetiştirme ortamları
 • Toprakların etüt ve haritalanması,
 • Toprak ve suyun korunması,
 • Toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri,
 • Toprak mekaniği ve teknolojisi
 • Toprak bitki ve su ilişkileri
 • Toprak ıslahı
 • Toprak organik maddesi ve besin maddelerinin oluşumu
 • Toprak ve su kirliliği,
 • Türkiye toprakları
 • Laboratuar analiz teknikleri (Toprak, bitki, su ve gübre analizleri)
 • Organik tarım

konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte olup ülkemiz ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte elemanlar yetiştirmektedir.