Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü / İletişim/communication


Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü
Kurupelit Kampüsü,55139 Atakum/SAMSUN

Ondokuz Mayis University, Faculty of Agriculture, Department of Soil Science and Plant Nutrition
Atakum/SAMSUN, TURKEY

Bölüm Başkanlığı / chief of department : +90 (362) 312 19 19/1390
Fax : +90 (362) 457 60 34

Bölüm Sekreteri/secretary: +90 (362) 312 19 19/1068
e-mail : nizamettin.arslan@omu.edu.tr