Zootekni Bölümü / Bilimsel Etkinlikler


 

Prof. Dr. Ahmet GÜLER danışmanlığında "Balarısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinde Varroa Destructor Bulaşıklık Düzeyi ile Hijyenik Davranış (Ölü Pupa Temizleme) Arasındaki İlişki" başlıklı seminer 11.01.2017 tarihinde Yüksek Lisans öğrencisi Gökhan KAVAK tarafından başarıyla sunulmuştur.

                                                              

Prof. Dr. Ahmet GÜLER danışmanlığında "Balarısı (Apis mellifera L.)’nda Varroa Akarına Karşı Biyoteknik Mücadele Yöntemleri" başlıklı seminer 11.01.2017 tarihinde Yüksek Lisans öğrencisi Fehmi DURMUŞ tarafından başarıyla sunulmuştur.

 

Prof. Dr. Musa SARICA danışmanlığında "Tam Çevre Denetimli Yumurtacı Kümeslerinde Kümes İçi İklimsel Çevre-Performans Arası İlişkiler Üzerine Bir Araştırma" başlıklı Yüksek Lisans Tez çalışması 11.01.2017 tarihinde Araş. Gör. Kadir ERENSOY tarafından başarıyla sunulmuştur.

 

Doç. Dr. Ünal KILIÇ danışmanlığında "Bazı alternatif yem kaynakları" üzerine Yüksek Lisans Tez çalışması 24.01.2017 tarihinde Yüksek Lisans Öğrencisi Uğur ÖZCAN tarafından başarıyla sunulmuştur.