Zootekni Bölümü / Hakkımızda


ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ


     Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, 1982 yılında kurulmuştur. Zootekni Bölümüne kayıt yaptıran öğrenciler, ilk 2 yarıyılda temel dersleri alırlar. 3 ve 6. yarıyıllarda Ziraat Fakültesinde ilgili bölümlerden alınan dersler yanında Zootekni Bölümünde bazı temel dersler alınır. 7. ve 8. yarıyıllarda ağırlıklı olarak Bölüm Uzmanlığı Derslerini alarak 4 yıllık eğitim sonunda mezun olmaktadırlar. Zootekni Bölümü, Lisans programı yanında Fen Bilimleri Enstitüsü Kapsamında Lisans Üstü programına da sahiptir. Zootekni Bölümünün çalışma alanlarını Hayvan Yetiştirme ve Islahı, Yemler ve Hayvan Besleme ile Biyometri ve Genetik Anabilim dalları oluşturmaktadır. Bölümde araştırma ve eğitim faaliyetlerinde tavuk, hindi, bıldırcın, keklik vb kanatlı hayvanlar, sığır, koyun, keçi ve arı gibi hayvan türleri kullanılmaktadır. Bölümde sığır, koyun, keçi, arıcılık, kanatlı üretimi ve beslenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülebildiği laboratuarlar ile uygulama birimleri bulunmaktadır. Öğrencilerimizin Yetiştirme, Yemler ve Hayvan Besleme, Üreme biyolojisi, Genetik ve mikrobiyoloji laboratuarlarında uygulamalı eğitim alma şansına sahiptir. Bölümümüzde ayrıca süt sığırcılığı, koyunculuk, keçicilik, arıcılık, et ve yumurta tavukçuluğu, hindi, bıldırcın, keklik vb. kanatlıların üretim alanlarında araştırma ve uygulama faaliyetleri yürütülmektedir.


DEPARTMENT OF ANIMAL SCIENCE


     Ondokuz Mayis University, Agricultural Faculty, Department of Animal Science was founded in 1982. Students who enroll to animal science department take basic courses in first two terms. In the terms of 3-6, they take some courses from different departments of Agricultural Faculty, and some basic courses from Animal Science Department. They take advanced courses from Animal Science Department in the terms of 7 and 8. Finally, they graduate after 4 years of education. There is post-graduate education in the programs of Institute of Natural and Applied Sciences, besides undergraduate education. There are three sub departments in Animal Science Department. The education is carried out in the sub departments of Animal Breeding, Animal Nutrition and Biometry and Genetics. Education and research facilities are carried out by the poultry species of chicken, turkey, quail, partridge etc., cattle, sheep, goat and honey bee. There are laboratories and research units for carrying out the studies about animal breeding and nutrition. The students of Animal Science department have applied education in the laboratories of Reproductive Biology, Nutrition and Feed, Microbiology and Breeding. The experiments about dairy cattle, sheep, goat, honey bee and different poultry species are carrying out in the Department.