Zootekni Bölümü / İletişim (Contact)


Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
Ziraat Fakültesi,
Zootekni Bölümü
55139 Kurupelit-Samsun/Türkiye

Tel: +90 (362) 312 19 19 / 1357
Fax: +90 (362) 457 60 34
 
Bölüm Sekreteri: Necati İĞREK

Ondokuz Mayıs University
Faculty of Agriculture
Department of Animal Science
55139 Kurupelit-Samsun/TURKEY

Tel:  +90 (362) 312 19 19 / 1357
Fax: +90 (362) 457 60 34

Department Secretary: Necati İĞREK