Prof. Dr. Kudret KEVSEROĞLU Hocamızın Emeklilik Töreni ve Yemeği (Gün Değişikliği)


Fakültemize, Üniversitemize ve Ziraat Eğitimine değerli katkıları sağlayan, Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Kudret KEVSEROĞLU, Fakültemizden emekli olmuştur. Değerli hocamız için  14 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 19.00’da Üniversitemiz Vakfı OMTEL OTEL’de emeklilik töreni ve yemeği düzenlenecektir.
Yemek ücreti kişi başına 50 TL olup, katılmak isteyenlerin isimlerini en geç 10 Nisan 2018 saat 12.00’ye kadar, Fakültemiz Tarla Bitkileri Bölümü, Araş. Gör. Merve GÖRE’ye bildirmeleri gerekmektedir.
 
(Araş. Gör. Merve GÖRE - Dahili Tel: 1377 & Cep Tel: 05452258955)
Saygılarımızla.
Düzenleme Kurulu Adına
Doç. Dr. İsmail SEZER