IMPLEMENT Projesi


Bitki Koruma Makinelerinin İşletilmesi ve Pestisit Kullanımının Entegre Yönetimi “Integrated Management of Pesticides and Liable Exposure with Machinery Executing Needed Treatments”  kısa adıyla IMPLEMENT projesi, Erasmus + Mesleki Eğitim Ana Eylem 2, Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklık Projeleri kapsamında Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje açılış toplantısı Ziraat Fakültemiz Fahrettin TOSUN toplantı salonunda yapıldı.
Açılış toplantısına Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Vedat CEYHAN, Ziraat Fakültesi Dekan vekilimiz Prof. Dr. Yusuf DEMİR,  Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nermin KILIÇ  ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katılmışlardır.
Proje koordinatörü Doç. Dr. Yeşim Benal ÖZTEKİN açılış konuşmasında proje hakkında aşağıdaki bilgileri vermiştir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi koordinatörlüğünde Doç. Dr. Yeşim Benal ÖZTEKİN, Doç. Dr. Ş. Funda ARSLANOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin DURAN ve Yrd. Doç. Dr. Alper TANER , Agricoltura e Vita – Associazione İtalya’dan Dr. Agr. Matteo Ansanelli, Massimo Canalicchio, Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kubilay K. Vursavuş, Prof. Dr. Ali Bayat
Doç. Dr. Ahmet İnce, Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kamil Saçılık, Prof. Dr. Ergin Dursun, Doç. Dr. Ufuk Türker, Yrd. Doç. Dr. Caner Koç, Ente Nazionale per la Meccanizzazione Agricola - İtalya’dan Javier Morales Luque ve ASAJA-GRANADA İspanya olmak üzere üç faklı ülke konsorsiyumu ile toplam altı kurum ve kuruluş ortaklığıyla yürütülecektir.
IMPLEMENT projesiyle, başta çiftçilerimiz olmak üzere tüm kullanıcılar ve imalatçılar ile ziraat mühendisleri, tarım danışmanları vb eğitimcilere yönelik, güvenli makine kullanımı, doğru uygulama, kalibrasyon, ayar-bakım ve iş güvenliği konularını içeren bir interaktif eğitim platformu geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında, üretilen materyallerle pilot eğitimler düzenlenerek bitki koruma makineleri kullanımında iş sağlığı ve güvenliği gönüllüleri oluşturulmaya çalışılacaktır. 
Bu projeyle, tarım sektöründe bitki koruma makineleri ve ürünlerinin doğru kullanılmaması ile ortaya çıkan ve etkileri ölümcül olabilen sağlık ve güvenlik sorunları hakkında toplumsal farkındalık yaratılması da beklenmektedir.
Proje açılış konuşmasında konuşan Ziraat Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Yusuf DEMİR Üniversitemizde yakın zamanda kabul edilen ikinci Avrupa Birliği proje olması ve sunulan 287 adet projeden kabul edilen 25 proje içinde yer alması nedeniyle proje ekibini tebrik ettiğini belirtmiştir. Ayrıca bu tür projelere her zaman destek olacaklarını ifade etmiştir.
Proje açılış toplantısındaki konuşmasında Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Vedat CEYHAN, üniversitemizde bu tür projelerin önemine dikkat çekerken yapılacak çalışma sonucunda ortaya çıkacak sonuçların Türk tarımına katkı sağlayacağından emin olduğunu ifade etmiştir. Proje ekibini kutlayan Sayın Ceyhan proje ekibini kutladığını belirtmiştir.