Tarımsal Girişimcilik Dersi


Tarımsal Girişimcilik dersi kapsamında iş adamı Sayın Kaya Aşcı öğrencilerimiz ile buluştu. 27 Nisan 2017Tarımsal Girişimcilik dersi kapsamında DOKAP başkanı sayın Ekrem Yüce öğrencilerimiz ile buluştu. 30 Mart 2017

 Tarımsal Girişimcilik dersi kapsamında öğrenciler ile buluşan ve Samsun-Sinop Su Ürünleri Yetitşiricileri Üretici Birliği Başkanı olan Osman PARLAK tecrübelerini öğrencilerimiz ile paylaştı. Su ürünlerinde yetiştirici olmanın avcılığa göre çok daha fazla gelir getirdiğini, bu alana köyündeki derelerin balık üretimine katkı sağlamsı için geliştirdiği projeler ile yöneldiğini, açık deniz kafes balıkçılığı, baraj gölü kafes balıkçılığı ile üretilen balıkların çok sağlıklı olduğunu, balık üretim sahaları bakımından Samsun'un dolduğunu ve Sinop için büyük projeler yaptıklarını ifade etti. Mesleğini seven mutlaka başarılı oluyor diyen PARLAK, iş adamlarının kazancını tekrar yatırıma dönüştürmesi gerektiğini de belirtti. 25 yıl önce 5000 balık ile sektöre girdiğini ve şuanda 12 milyon balığa sahip olduğunu belirten PARLAK, dünyada kişi başına 15-16 kg balık tüketilirken biz 6.2 kg tüketiyoruz. Halbuki Japonya 40 kg tüketiyor. Dolayısıyla balık yetiştiriciliği artmalı ve gelir seviyesi yükseldikçe tüketimin de artacağı ortadadır dedi. Üretimin çok önemli olduğunu söyleyen Osman PARLAK, dünyada en kaliteli levrek üretiminin Samsun'da yapıldığını da belirtti.          16 Mart 2017

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya YILMAZ Son sınıf öğrencilerine Tarımda Girişimcilik Dersi kapsamında İnsan ve İletişim konusunda konuşma yaptı. Öğrencilere ilişki sermayesinin değeri biçilmez bir sermaye olduğunu ancak bu sermayenin hayat tecrubesi ile kazanılacağını ifade etti. İlişkilerde vucut dilinin son derece önemli olduğunu da ifade eden başkan iletişimde de girişimci olunmalı şeklinde konuştu. 
   23 Şubat 2017
Samsun Valisi İbrahim ŞAHİN “Tarımsal Girişimcilik” dersi kapsamında Fakültemiz Son sınıf Öğrencileri ile buluştu

 

Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Yusuf DEMİR’in davetlisi olarak 16.02.2017 Perşembe günü Ziraat Fakültesindeki 9 bölümde okuyan yaklaşık 250 Ziraat Mühendisi adayı ile buluşan Samsun Valisi İbrahim ŞAHİN “Tarımsal Girişimcilik” konusundaki tecrübelerini öğrencilere paylaştı.  

 

Vali ŞAHİN, çok iyi bir üniversitede ve çok iyi bir fakültede eğitim-öğretim almakta olduğunuzu asla gözardı etmeyin diyerek başladığı konuşmasına gelecekte gıda üzerine çok ciddi güç kavgaları olacağını belirterek kaliteli tarımsal üretimde dinamik, bilgili, girişken ve yeni fikirler üreten genç ziraat mühendislerine daha çok ihtiyaç olacağını ifade etti. Ondokuz Mayıs Üniversitesinin lokomotif fakültelerinden biri olan Ziraat Fakültesinin Bafra ve Çarşamba ovalarının ortasında olmasının da ayrıca önemli olduğunu belirten ŞAHİN, bu iki ovanın tarımsal potansiyelinin de tam olarak kullanılmadığını, siz yeni Ziraat Mühendislerinin daha çok çalışarak, bir araya gelerek yeni tarımsal alanlarda atılım yapmalarının kaçınılmaz olduğunu ekledi. Vali ŞAHİN, enerji alanındaki gücün ardından dünyada gıda alanında güç savaşlarının olacağını, kaliteli, doğaya dost ve sürdürülebilir tarımsal üretimde siz genç ziraat mühendislerinin katkısının çok daha fazla olması gerektiğini de ekledi. Sahip olduğu bilgi, görgü ve hayat tecrübelerinden de bahseden Vali ŞAHİN, öğrencilerin içinde bulundukları bu zamanlarda geleceklerini planlamaya başlamalarını önerirken dünya dili olan İngilizceyi mutlaka öğrenmelerini, hatta gündemde olan Rusça ve Çince gibi dillere de ağırlık vermelerini önerdi. Bafra ve Çarşamba ovalarında seracılık, kesme çiçekçilik, modern tarım tekniklerinin uygulandığı entansif tarım için genç mühendislerin, ben ne yapabilirim diyerek mutlaka tarımsal üretimin bir tarafından tutmaları gerektiğini söyledi. Üretimin yanında farklı bölümlerde ve alanlarda eğitim alan ziraat fakültesi öğrencilerine aldıkları teorik bilgileri, pratik bilgilerle donatmak için uygulamalara çok daha önem verilmelidir diyen Vali İbrahim ŞAHİN konuşmasında, üretim, paketleme ve ihracat için markalaşmaya da dikkat çekmiştir. Ürüne verilen değer hem üreticiye hem de ülkeye kazançtır diyen Vali ŞAHİN, meyve-sebze üretiminde verim artışı için mutlaka yeni teknolojiler kullanılmalı, tarımda mekanizasyon ve makineleşmeye yönelinmeli, üretim alanlarının büyültülerek tarımsal üretim için imkanların zorlanması gerektiğini de öğrencilere tavsiye etmiştir. Atılımda, girişimcilikte, iş kurmada cesaretin çok önemli olduğunu belirten Vali İbrahim ŞAHİN, artık tohumu biz üretiyoruz, çok daha fazla üretmek için yeni firmalar kuruluyor, işte sizlere yeni alanlar şeklinde konuştu.

 

Karşılıklı soru-cevap bölümünde de öğrencilerle yakından ilgilenen Vali İbrahim ŞAHİN, lisans üstü eğitim yapmak için çok büyük çabalar sarf ederek yıllar sonra master derecesini aldığını, alanında uzmanlaşmak isteyenlerin mutlaka lisans üstü eğitim alarak bilhassa makine alanında yeni icatlar yaparak dünyaya ihracat yapmamız ve patentlerimizin artması gerektiğini de belirtmiştir. Tarım ile uğraşan bir aile bireyi olarak tarımı çok daha fazla önemsediğini de ekleyen Vali İbrahim ŞAHİN, Bölgemizde dünyanın ikinci en büyük kivi bahçesinin olması, yeni ve modern teknolojilerle donatılmış sebze seralarının kurulmasından çok mutlu olduğunu ve Ziraat Fakültesinde bulunmaktan da çok keyif aldığını belirterek dersi tamamlamış, dersin bitiminde Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf DEMİR ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin ÇELİK ile beraber Fakülte Dekanlığına geçerek, Ziraat Fakültesinin eski güçlü günlerine dönmesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında da fikir alışverişinde bulunmuşlardır. Sayın Valimiz İbrahim ŞAHİN’in çok yoğun programına rağmen Ziraat Fakültesi son sınıf öğrencilerimiz ile buluşarak Tarımsal Girişimcilik konusundaki tecrübe ve bilgilerini paylaşmasından dolayı çok memnun olduğunu belirten Sayın Dekanımız Prof. Dr. Yusuf  DEMİR, yeni etkinliklerde tekrar buluşmak dileğiyle Sayın Valimiz İbrahim ŞAHİN’i uğurlamıştır.   16 Şubat 2017