Hizmet Envanteri

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Hükümleri Uyarınca Fakültemiz Kamu Hizmet Envanteri Tabloları Aşağıdaki Linkte Bulunmaktadır.

http://www.omu.edu.tr/universitemiz/kamu-hizmet-standartlari