Hizmet Standartları

Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Hükümleri Uyarınca Fakültemiz Hizmet Standartları Tabloları Aşadğıdaki Linkte bulunmaktadır.

http://www.omu.edu.tr/tr/universitemiz/kamu-hizmet-standartlari