İletişim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 55139 Kurupelit-Samsun/TÜRKİYE Tel: +90 (362) 312 19 19 / 1187 Fax: +90 (362) 457 60 34

Bölüm Sekreteri : Güner ÖZCAN E mail: omubahcebitkileri@gmail.com

Ondokuz Mayıs University Faculty of Agriculture Department of Horticulture 55139 Kurupelit-Samsun/TURKEY Tel: +90 (362) 312 19 19 / 1187 Fax: +90 (362) 457 60 34

Department Secretary : Güner ÖZCAN E mail: omubahcebitkileri@gmail.com

Mezunlarımızın Dikkatine!

İletişimde olmak için lütfen mezun bilgi sistemine kayıt olunuz. http://mbs.omu.edu.tr

Kampüs Haritası