İletişim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi Bölümü

55139 Kurupelit-Samsun/TÜRKİYE

Tel: +90 (362) 312 19 19 / 1187 Fax: +90 (362) 457 60 34

Bölüm Sekreteri : Güner ÖZCAN

E-posta: omutarimekonomisi@gmail.com

Kampüs Haritası