İletişim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümü

55139 Kurupelit-Samsun

Tel: +90 (362) 312 19 19 / 1250 Fax: +90 (362) 457 60 34

Bölüm Sekreteri : Muhammet AĞCE

Kampüs Haritası