İletişim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Kurupelit Kampüsü
Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
55139 Kurupelit - SAMSUN Tel: +90 (362) 312 19 19 / Dahili : 1250
(Bölüm Sekreteri) Bölüm Sekreteri: Muhammet AĞCE

Kampüs Haritası