İletişim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Kurupelit Kampüsü Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 55139 Kurupelit - SAMSUN Tel: +90 (362) 312 19 19 / Dahili: 1357 (Bölüm Sekreteri)

Bölüm Sekreteri: Necati İĞREK

Kampüs Haritası