İletişim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Kurupelit Kampüsü,55139 Atakum/SAMSUN

Bölüm Başkanlığı : +90 (362) 312 19 19/1390 Fax : +90 (362) 457 60 34

Bölüm Sekreteri : +90 (362) 312 19 19/1068 e-mail : nizamettin.arslan@omu.edu.tr

Kampüs Haritası