İletişim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü 55139 Kurupelit-Samsun/Türkiye

Tel: +90 (362) 312 19 19 / 1357 Fax: +90 (362) 457 60 34

Bölüm Sekreteri: Necati İĞREK

Kampüs Haritası