Dekanlık

                                

                                                         Prof.Dr. Hüsnü DEMİRSOY
                                                          Dekan Vekili

                                                           
                Doç.Dr. İsmail SEZER     
                        Dekan Yrd.
                 Doç.Dr. Hakan ARSLAN  
                         Dekan Yrd.
                             
                                                       
                                                                                  
                                            
                                                                     
                                                            Murat TOK
                                                       
Fakülte Sekreteri
                                                            Dahili:1127
                                             

                                                                                   İletişim:
                                                            Seval ALACA
                                                               Sekreter
                                                             Dahili:1124